A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Privacy Policy

Privacyverklaring in het kader van de AVG
laatste update: 25 Mei 2018

Perfect Images Fotografie Perfect Images Fotografie, gevestigd te Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Perfect Images Fotografie
Jeroen van den Brakel
info@pifotografie.nl
06-17192500

Persoonsgegevens die wij verwerken

Perfect Images Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Perfect Images Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de overeengekomen dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Verwerkingsgrond 

Perfect Images Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Perfect Images Fotografie met betrokkene heeft gesloten
 • Perfect Images Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 • een gerechtvaardigd belang van Perfect Images Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Perfect Images Fotografie aan betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Perfect Images Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de bewaarde gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Perfect Images Fotografie verstrekt uitsluitend aan externe partijen als hiermee een verwerkersovereenkomst is afgesloten en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van beeldmateriaal met derden

Perfect Images Fotografie zal nooit en te nimmer uw bestanden gebruiken voor eigen doeleinden noch verstrekken aan derden, alleen indien u schriftelijk toestemming c.q. opdracht geeft om deze bestanden te delen of te gebruiken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Perfect Images Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perfect Images Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pifotografie.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Perfect Images Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perfect Images Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pifotografie.nl