Opening gedekte gemeenschapsweg

Donderdag 19 Februari werd bij Fort Honswijk in de gemeente Houten een deel van de Hollandse Waterlinie officieel geopend door Minister Gerda Verburg. Het ging om de gedekte gemeenschapsweg, een door een wal afgeschermde verbindingsroute tussen Fort Honswijk en het Lunet aan de Snel. De opening vond plaats zoals dat 100 jaar geleden ook zou zijn gebeurd, met een knal van een groot kanon. Minister Verburg hield voorafgaand aan het afvuren van het kanon nog een korte speech.

Van deze opening heb ik, in opdracht van de gemeente Houten, foto’s gemaakt.